Chăn lông cừu Pháp Nicolas xanh ngọc bích NCL2310

3.150.000 1.575.000