Chăn lông cừu xuất khẩu Olympia vân chìm màu đen tuyền

850.000 680.000