Chăn lông cừu xuất khẩu Olympia chữ vạn xanh coban

850.000 680.000